ตอนที่-3-เดินบนพื้นโลก-ตามลมหายใจ


เสียงอ่านหนังสือ ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
ตอน " เดินบนพี้นโลกเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ และ ตามลมหายใจคือวิถีทางแห่งสติ "
เขียนโดย ท่าน ติช นัท ฮันท์
ผู้แปล คือ พระประชา ปสนฺนธมฺโม
เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนากรณ์ วงศ์แหลมทอง

12,861